Khaki Vintage Daisy Shirred Waist Dress
Apricot

Khaki Vintage Daisy Shirred Waist Dress

£25.00
Buy now from Apricot

About this product

Khaki Vintage Daisy Shirred Waist Dress